Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://emeresel.com.ua/.

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://emeresel.com.ua/, та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту https://emeresel.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, що вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару, та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

“Договір публічної оферти” – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

“Акцепт” – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправлення Замовлення.

“Товар” – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/ розміщено пропозицію Продавця.

“Покупець” – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, що відвідали Веб-сайт https://emeresel.com.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

“Продавець” – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://emeresel.com.ua/ мають намір його продати.

“Замовлення” – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

“Законодавство” – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

“Істотний недолік Товару ” – недолік, який унеможливлює або є неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови цього Договору;
 • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/, оформленим Замовленням та умовами цього Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;
 • повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

 • Суб’єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/ Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в даному договорі публічної оферти*.

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/
 • при отриманні Товару в особи, що здійснила його доставку, упевнитися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі виявлення пошкоджень чи не повної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

6.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “У кошик!”, або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, зазначеним у розділі контактів Веб-сайту https://emeresel.com.ua/.

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик, та ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати).

2) накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України чи на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення Товару.

3) Кредитною карткою наступного типу:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • Mastercard Electronic
 • Маестро

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ” означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://emeresel.com.ua/.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі – Компаніями-перевізниками), Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, у комплектності згідно зі специфікацією цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

 1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. Відповідно до ст. 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо більш тривалий строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту “Повернення” з урахуванням правил і умов перевізника або кур’єра, які діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перелічених недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавця. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті https://emeresel.com.ua/.

9.4. Сторони погодили, що у разі недотримання обов’язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів від дати її отримання. У спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібне.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлежать вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним і процесуальним правом.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, що дійсно перебувають поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і необоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включно з розподілом, пріоритетами, офіційними вимогами, квотами і ціновим контролем), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який строк, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправлення повідомлення Продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень тощо).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://emeresel.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://emeresel.com.ua/.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилатися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, яку надає Покупець під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.